เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI คืออะไร

โปรแกรมสร้างสคริปต์วิดีโอ AI เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ใช้โมเดลภาษาของ ChatGPT เพื่อสร้างสคริปต์ที่สอดคล้องกันและน่าสนใจ โดยทั่วไปตัวสร้างสคริปต์วิดีโอ AI จะป้อนข้อมูลในรูปแบบของคำสำคัญ หัวข้อ หรือข้อความแจ้งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิดีโอที่ต้องการ จากนั้นจะประมวลผลอินพุตนี้และสร้างสคริปต์ที่แสดงโครงสร้าง บทสนทนา และการบรรยายสำหรับวิดีโอ สคริปต์ที่สร้างขึ้นสามารถปรับแต่งและปรับปรุงเพิ่มเติมโดยผู้ใช้เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะ ข้อดีของการใช้โปรแกรมสร้างสคริปต์วิดีโอ AI คือสามารถประหยัดเวลาและความพยายามสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ผู้สร้างภาพยนตร์ และผู้ผลิตวิดีโอ สามารถช่วยสร้างสคริปต์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม

วิธีสร้างวิดีโอโดยใช้ ChatGPT

เครื่องสร้างสคริปต์วิดีโอ AI Tutorial

 1. ป้อนหัวข้อ หลังจากเพิ่มปลั๊กอิน ChatGPT Script Writer แล้ว ให้ป้อนหัวข้อที่คุณต้องการ (เช่น วิธีกำจัดสิว)
 2. สร้างสคริปต์ เมื่อคุณป้อนหัวข้อของคุณแล้ว ให้คลิกปุ่ม "สร้าง" เพื่อดูสคริปต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ถ้า
  สคริปต์ไม่เป็นที่พอใจ คลิกปุ่มย้อนกลับเพื่อสร้างใหม่

Loading

วิธีแปลงสคริปต์ที่สร้างขึ้นให้เป็นวิดีโอจริง

 1. แปลงสคริปต์เป็นวิดีโอ
  หากต้องการเปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้เป็นวิดีโอ ให้คลิกปุ่ม "สคริปต์เป็นวิดีโอ" ที่ด้านล่างของปลั๊กอิน ChatGPT Script Writer สิ่งนี้จะเพิ่มและเปิดปลั๊กอิน Script To Video โดยอัตโนมัติ สคริปต์ของคุณที่สร้างโดย Chat GPT จะถูกป้อนลงในปลั๊กอินโดยอัตโนมัติ
 2. สร้างวิดีโอของคุณ
  หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสคริปต์ คุณสามารถแก้ไขสคริปต์ได้ตามต้องการ เมื่อคุณพอใจกับเนื้อหาแล้ว ให้คลิกปุ่ม "สร้างวิดีโอ" เพื่อสร้างโครงการของคุณ ปลั๊กอินจะเพิ่มวิดีโอหรือรูปภาพ เสียงพากย์ และคำบรรยายให้กับโปรเจ็กต์ของคุณเพื่อให้ตรงกับเนื้อหาของสคริปต์ของคุณ

ประโยชน์ของการใช้ AI Video Script Generator

การใช้โปรแกรมสร้างสคริปต์วิดีโอ AI ให้ประโยชน์หลายประการ:

 1. ประหยัดเวลา : โปรแกรมสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการสร้างสคริปต์ตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างมาก แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการระดมความคิดและจัดโครงสร้างแนวคิด ตัวสร้างจะสร้างสคริปต์อย่างรวดเร็วตามพารามิเตอร์อินพุต ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหามุ่งเน้นไปที่ด้านอื่น ๆ ของการผลิตวิดีโอได้
 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ด้วยตัวสร้างสคริปต์วิดีโอ AI ผู้สร้างเนื้อหาสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและเพิ่มผลผลิตได้ ด้วยการทำให้กระบวนการสร้างสคริปต์เป็นแบบอัตโนมัติ พวกเขาสามารถสร้างสคริปต์ได้เร็วขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถสร้างวิดีโอได้มากขึ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด
 3. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ : โปรแกรมสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาอันทรงคุณค่าของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ สคริปต์ที่สร้างขึ้นสามารถเป็นจุดเริ่มต้นหรือกรอบงานที่ผู้สร้างเนื้อหาสามารถสร้างได้ มันสามารถจุดประกายความคิดใหม่ๆ แนะนำมุมหรือมุมมองที่แตกต่าง และช่วยเอาชนะอุปสรรคของนักเขียน
 4. ความสอดคล้องและโครงสร้าง : ตัวสร้างสคริปต์วิดีโอ AI ช่วยให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและโครงสร้างในสคริปต์ ช่วยรักษากระแสความคิดที่สมเหตุสมผล รับประกันโครงสร้างการเล่าเรื่องที่กำหนดไว้อย่างดี และจัดทำกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันสำหรับเนื้อหาวิดีโอ ซึ่งอาจส่งผลให้วิดีโอมีส่วนร่วมมากขึ้นและผู้ชมติดตามได้ง่ายขึ้น
 5. การปรับแต่งและความยืดหยุ่น : แม้ว่าตัวสร้างสคริปต์วิดีโอ AI จะให้การสร้างสคริปต์อัตโนมัติ แต่ก็ให้การปรับแต่งและความยืดหยุ่นเช่นกัน ผู้สร้างเนื้อหาสามารถแก้ไขและปรับแต่งสคริปต์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา เพิ่มสัมผัสส่วนตัว น้ำเสียง และแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์
 6. การทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น : เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม สคริปต์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้ร่วมกันสำหรับการอภิปรายและการแก้ไข ช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมหลายคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับแต่งสคริปต์ซ้ำๆ
 7. ความช่วยเหลือด้านภาษา : โปรแกรมสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถช่วยเหลือผู้สร้างเนื้อหาในการปรับปรุงภาษาและไวยากรณ์ของสคริปต์ได้ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำ แก้ไขข้อผิดพลาด และเสนอถ้อยคำทางเลือก ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าสคริปต์มีความชัดเจน กระชับ และเขียนได้ดี

กรณีการใช้งานการใช้ AI Video Script Generator

 1. การสร้างเนื้อหา : เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถใช้โดยผู้สร้างเนื้อหา ผู้ใช้ YouTube และบล็อกเกอร์วิดีโอ เพื่อสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอของตนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาด้านการศึกษา ความบันเทิง หรือบทช่วยสอน โปรแกรมสร้างจะช่วยให้พวกเขาสรุปประเด็นหลัก วางโครงสร้างการเล่าเรื่อง และวางแผนบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การตลาดและการโฆษณา : นักการตลาดและผู้ลงโฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จากตัวสร้างสคริปต์วิดีโอ AI เพื่อพัฒนาสคริปต์สำหรับวิดีโอส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือแคมเปญโซเชียลมีเดีย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วยในการสร้างสคริปต์ที่โน้มน้าวใจและน่าสนใจซึ่งถ่ายทอดข้อความของแบรนด์และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และการฝึกอบรม : โปรแกรมสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถช่วยในการสร้างโมดูลอีเลิร์นนิงและวิดีโอการฝึกอบรมได้ พวกเขาสามารถสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอการเรียนการสอน หลักสูตรออนไลน์ หรือเอกสารการฝึกอบรมพนักงานได้ สิ่งนี้ช่วยให้นักออกแบบและผู้ฝึกสอนปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและรับประกันการส่งมอบสคริปต์การสอนที่ชัดเจนและรัดกุม
 4. การผลิตภาพยนตร์และวิดีโอ : เครื่องสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์และวิดีโอได้ พวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้เขียนบทและผู้สร้างภาพยนตร์ในการสร้างร่างเบื้องต้น การพัฒนาโครงเรื่อง และการจัดโครงสร้างฉาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถเป็นรากฐานที่สามารถนำไปขัดเกลาและขัดเกลาเพิ่มเติมได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์
 5. ผู้ช่วยเสมือนและแชทบอท : ตัวสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถรวมเข้ากับผู้ช่วยเสมือนหรือระบบแชทบอทเพื่อเพิ่มความสามารถในการสนทนา ด้วยการสร้างสคริปต์สำหรับการตอบกลับของผู้ช่วยเสมือน ตัวสร้างจะช่วยสร้างการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมตามบริบทระหว่างผู้ช่วยและผู้ใช้
 6. การแปลและการแปล : โปรแกรมสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถช่วยในการแปลและแปลเนื้อหาวิดีโอได้ พวกเขาสามารถสร้างสคริปต์ในภาษาต่างๆ ได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการดัดแปลงวิดีโอสำหรับผู้ชมทั่วโลก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในกระบวนการแปลและรับประกันความสอดคล้องในเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาต่างๆ
 7. การทำสตอรี่บอร์ดและการแสดงภาพล่วงหน้า : เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI สามารถช่วยในขั้นตอนเริ่มต้นของการผลิตวิดีโอโดยการสร้างสคริปต์ที่สามารถใช้สำหรับการทำสตอรีบอร์ดและการแสดงภาพล่วงหน้าได้ สคริปต์ที่สร้างขึ้นช่วยให้เห็นภาพฉาก วางแผนมุมกล้อง และกำหนดทิศทางการมองเห็นโดยรวมของวิดีโอ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของกรณีการใช้งานที่หลากหลายสำหรับตัวสร้างสคริปต์วิดีโอ AI ด้วยความสามารถในการทำให้กระบวนการสร้างสคริปต์เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้จึงสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เนื้อหาวิดีโอมีบทบาทสำคัญ

FAQ

AI Video Script Generator ของ Ssemble เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Ssemble ซึ่งใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ใช้โมเดลภาษาของ ChatGPT เพื่อวิเคราะห์พารามิเตอร์อินพุตและสร้างสคริปต์ที่สอดคล้องกันและน่าสนใจ

เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI ของ Ssemble ใช้โมเดลภาษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการฝึกฝนกับข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาล ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจพร้อมท์การป้อนข้อมูล คำสำคัญ หรือหัวข้อที่ผู้ใช้ให้มา และสร้างสคริปต์ตามข้อมูลนั้น สคริปต์ที่สร้างขึ้นจะสรุปโครงสร้าง บทสนทนา และการบรรยายของวิดีโอ

เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI ของ Ssemble มอบคุณประโยชน์หลายประการ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามโดยทำให้กระบวนการสร้างสคริปต์เป็นแบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการสร้างสคริปต์อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหามุ่งเน้นไปที่ด้านอื่น ๆ ของการผลิตวิดีโอได้ สคริปต์ที่สร้างขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และสามารถปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะได้

ใช่ AI Video Script Generator ของ Ssemble ช่วยให้ปรับแต่งได้ ในขณะที่สร้างสคริปต์ตามอินพุตที่ให้มา ผู้ใช้สามารถแก้ไขและปรับแต่งสคริปต์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ การปรับแต่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าสคริปต์สุดท้ายสะท้อนถึงน้ำเสียงและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้สร้างเนื้อหา

เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI ของ Ssemble มีประโยชน์ต่อวิดีโอประเภทต่างๆ สามารถใช้งานได้โดยผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด ผู้ลงโฆษณา นักออกแบบการสอน และผู้สร้างภาพยนตร์ เครื่องมือนี้มีความหลากหลายและปรับให้เข้ากับความต้องการเนื้อหาวิดีโอที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรมต่างๆ

ได้ คุณสามารถแปลงวิดีโอที่สร้างโดยปลั๊กอิน 'Script to video' ของ Ssemble ให้เป็นโปรเจ็กต์วิดีโอได้ ปลั๊กอินจะสร้างโปรเจ็กต์วิดีโอที่สมบูรณ์พร้อมสต็อกฟุตเทจ คำบรรยาย และเสียงพากย์จาก AI ที่เกี่ยวข้อง เมื่อสร้างวิดีโอแล้ว คุณสามารถปรับแต่งและแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอหรือเครื่องมือการผลิตวิดีโออื่นๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบเพิ่มเติม ปรับเวลา ปรับแต่งภาพ หรือรวมการแก้ไขอื่นๆ ที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ วิดีโอที่สร้างขึ้นทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถปรับปรุงและเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมภายในโครงการวิดีโอของคุณ

ฉันลังเลที่จะลองใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอออนไลน์ตัวอื่นนอกเหนือจาก Adobe Premiere Pro แต่ Ssemble ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุด ปลั๊กอินนั้นยอดเยี่ยมมากและทำให้กระบวนการแก้ไขราบรื่นยิ่งขึ้น Ssemble มาเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของฉันแล้ว!

@Andrew

ฉันรัก Ssemble จริงๆ! ในฐานะนักตัดต่อวิดีโออิสระ มันช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ปลั๊กอินนั้นยอดเยี่ยมมากและทำให้การตัดต่อวิดีโอง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอแนะนำอย่างยิ่ง!

@Jack

Ssemble เป็นผู้ช่วยชีวิต! ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ฉันไม่มีเวลามากพอที่จะตัดต่อวิดีโอ ด้วย Ssemble ฉันสามารถแก้ไขวิดีโอของฉันและทำให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฉันชอบที่มันทำให้ฉันแบ่งปันโครงการกับเพื่อนร่วมงานได้ และเป็นเรื่องง่ายมากที่จะได้รับการตอบรับจากพวกเขาเนื่องจากคุณลักษณะการแสดงความคิดเห็น

@John

ลดระยะเวลาในการสร้างวิดีโอของคุณ

เร่งกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณ
ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่เรียบง่ายและปลั๊กอินอันทรงพลัง

Video Creation Time